ONS PRIVACY BELEID

Identiteit
BeleefOotmarsum verzorgt avontuurlijke Belevenissen voor groepen in het historisch decor van het stadje Ootmarsum. Ons postadres is Profietstraat 53, 7631 GP te Ootmarsum.

BeleefOotmarsum houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
In dit privacy beleid wordt uitgelegd welke persoonsgegevens BeleefOotmarsum zowel online (onder meer via onze website) als offline verzameld en hoe wij deze persoonsgegeven gebruiken. In het algemeen verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens om u als klant van dienst te kunnen zijn. Wij zijn er ons van bewust dat persoonsgegevens zorgvuldig behandeld dienen te worden en dat we daar ook duidelijk in moeten zijn. Wij zorgen er voor dat de nodige organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om de veiligheid te waarborgen. 

Waarom verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens?
Er worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Uw persoonsgegevens zijn nodig voor de correcte verwerking van een offerte, reservering via de website of telefoon. Met de nieuwsbrief kunnen wij u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en aanbiedingen en acties die BeleefOotmarsum organiseert.

Om welke gegevens gaat het?

Persoonsgegevens

Bij het plaatsen van een offerte of een reservering zijn een aantal gegevens verplicht en sommige gegevens zijn optioneel.

  • Voornaam en achternaam – verplicht
  • E-mailadres – verplicht
  • Adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats) – optioneel maar verplicht als u de offerte of bevestiging per post wilt ontvangen
  • Telefoonnummer – optioneel

Bovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Offerte en/of bevestiging en/of factuur naar u te kunnen toesturen.
  • Te informeren via onze nieuwsbrief.
  • Om u persoonlijk aan te kunnen spreken.

Persoons gegevens worden bij ons niet gebruikt voor statistische-, marketing- en/ of strategische doeleinden.

Cookies
Onze website plaatst een minimaal aantal cookies waar geen persoonsgegevens mee gemoeid zijn. We hebben de nodige stappen genomen om te verzorgen dat ons Google Analytics gebruik volledig voldoet aan toepasselijke wetgeving. 

 

Bijzondere persoonsgegevens

BeleefOotmarsum heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jolanda@beleefootmarsum.nl zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

 

Beveiliging gegevens

BeleefOotmarsum maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via jolanda@beleefootmarsum.nl

Communicatievoorkeuren

Wij willen graag met u in contact komen en ook blijven. Wij doen dit op verschillende manieren. Een veel gekozen manier is om met u via e-mail te communiceren. Wij hebben verschillende soorten e-mails die u kunt ontvangen.

Offerte, bevestiging en factuur sturen wij altijd via e-mail. Als u aangeeft dat u dit liever per post ontvangt geven wij daar uiteraard gehoor aan. In de week voorafgaand aan uw belevenis krijgt u van ons altijd een mail met de laatste informatie uitwisseling. Klopt het aantal personen nog die u heeft opgegeven, hoe zijn de weersomstandigheden, kortom wij denken met u mee. 

Ook na uw bezoek willen wij graag met u in contact blijven. Wij zijn altijd benieuwd naar uw ervaring en zullen hier dan ook vrijblijvend om vragen.

Wij sturen onze nieuwsbrief “De Standscourant” als u zich daarvoor heeft opgegeven om u op de hoogte te houden van onze belevenissen.

Correspondentiegegevens

Berichten die via e-mail of social media aan ons worden gestuurd worden vastgelegd en bewaard. U heeft de keuze om te reageren op e-mails of uitingen van ons via e-mail of via social media. Wij bewaren deze gegevens uitsluitend voor referentie. Mochten wij bepaalde delen van uw correspondentie willen delen via media dan vragen wij uw toestemming vooraf. Het kan dan gaan om het delen van een bepaalde ervaring of quote.

Beeldopnamen

Tijdens het bezoek aan een van de belevenissen worden er foto’s gemaakt van de winnaars. Wanneer wij deze opnamen gaan gebruiken voor marketingdoeleinden zoals filmpjes of foto’s delen via social media of via andere media zoals de krant of TV dan zullen wij dat vooraf kenbaar maken. Maakt u bezwaar dan zoeken wij naar een gepaste oplossing.

 

Het delen van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet doorverkocht aan derden.

 

Website

Onze website bevat koppelingen naar websites van derden. Als de bezoeker van de website deze koppelingen volgt, wordt onze website verlaten. Dit privacy beleid dekt niet het gebruik van de website van derden en om deze reden aanvaardt BeleefOotmarsum geen aansprakelijkheid voor het onzorgvuldig gebruik van persoonlijke gegevens of correct uitvoeren van de regelgeving door deze partijen. Wij adviseren u dan ook om de privacy statements van deze derden te raadplegen.

 

Delen van uw persoonsgegevens met derden

BeleefOotmarsum deelt in sommige gevallen bepaalde persoonsgegevens van u met een horeca-ondernemer waar de belevenis zich afspeelt indien dit nodig is. Heeft u bijvoorbeeld een arrangement bestel met een diner dan zal de horeca-ondernemer hiervan op de hoogte worden gesteld zodat deze u van dienst kan zijn.

 

Hoe zorgen wij voor uw persoonsgegevens?

Beveiliging gegevens

BeleefOotmarsum spant zich tot het uiterste in om een adequaat en passend niveau van beveiliging van de persoonsgegevens te verzorgen door het nemen van passende organisatorische en technische maatregelen tegen onrechtmatige verwerking en-of verlies. Wij sluiten overeenkomsten af met partijen waar uw gegevens worden bewaard waarmee dit wordt gewaarborgd. (Bij een eventueel datalek zal BeleefOotmarsum u hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen op een manier die op dat moment het meest doeltreffend is. Tevens zal een datalek direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens worden gemeld en zullen wij de aanwijzingen die zij opstellen, binnen onze mogelijkheid, zorgvuldig opvolgen.

Bewaartermijn gegevens

BeleefOotmarsum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en in ieder geval niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden in dit privacy beleid nodig en houdt zich ter zake aan de geldende wet en regelgeving. Wanneer u zich via een opt in heeft opgegeven om onze nieuwsbrief te ontvangen, dan bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u zich heeft uitgeschreven.

Indien het niet meer nodig is om persoonsgegevens te bewaren c.q. in ieder geval na vijf jaar na de laatste deelname aan een van de belevenissen, zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren.

Indien u een opt-in heeft voor de nieuwsbrief dan kunt u zich middels de afmeldlink in de e-mail ten alle tijden afmelden.

Sommige gegevens kunt u zelf verwijderen zoals cookies.(NODIG?)

 

Rechten

Iedereen heeft het recht om de aan hem- of haarzelf gerelateerde persoonsgegevens die in ons bezit zijn op te vragen, in te zien, te laten corrigeren en/of te laten verwijderen. Ook mag je bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens wanneer je dit niet (meer) wenst. Mocht je een beroep wilt doen op een van deze rechten neem dan contact op via jolanda@beleefootmarsum.nl

Daarnaast heeft iedereen het recht om bezwaar in te dienen over onze omgang met persoonsgegevens of de verwerking ervan. Daarvoor kan je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor verdere informatie over je nieuwe rechten verwijzen we je naar het hulploket van de AP.

Wijzigingen

Er is veel gaande omtrent privacy en de Europese en nationale regelgeving wordt voortdurend aangepast en verscherpt. De gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt nu uitgewerkt. Om deze reden zullen wij, indien nodig, ons privacy beleid aanpassen. Via de website wordt het actueel geldende privacy beleid weergegeven. Deze versie is opgesteld op 22 mei 2018.